Štěňata

VRH ''L'' - bílý švýcarský ovčák

2021
* psi + * feny
matka: Chessie Whiteline Czech
 otec: *
fotogalerie

otec: *

matka: Chessie Whiteline Czech

dlouhosrstá, 61 cm, HD A, ED 0

NHAT

Res.CAC

VRH ''K'' - bílý švýcarský ovčák

LEDEN 2021
* psi + * feny
matka: Flying Free vom Weissen Unterberg
 otec: Fenix Bílá Merci

otec: Fenix Bílá Merci

dlouhosrstý, 65 cm, HD A, ED 0, MDR1 +/+, DM N/N, DNA

NHAT, HWT, BH-VT

CAC

matka: Flying Free vom Weissen Unterberg

dlouhosrstá, 60 cm, HD A, ED 0

BOJ

2010 - present
2010 - present

© 2017 by Whiteline Czech