1/7

Novinky: vrh ''J''- 5.8.2020- 1 pes + 4 feny- matka vrhu Chessie Whiteline Czech

16.7.2020- výsledky RTG Flying Free VWU- DKK 0/0 (HD A), DLK 0/0 (ED 0)

© 2017 by Whiteline Czech